tehnomehanika.rs Tehnomehanika - Projektovanje, in?injering i konsalting u prehrambenoj industriji

tehnomehanika.rs
Title: Tehnomehanika - Projektovanje, in?injering i konsalting u prehrambenoj industriji
Keywords:
Description: Zvani?ni sajt kompanije TEHNOMEHANIKA
tehnomehanika.rs is ranked 14704273 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $8,248. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tehnomehanika.rs has 43% seo score.

tehnomehanika.rs Information

Website / Domain: tehnomehanika.rs
Website IP Address: 194.9.94.234
Domain DNS Server: ns2.loopia.se,ns1.loopia.se

tehnomehanika.rs Rank

Alexa Rank: 14704273
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tehnomehanika.rs Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $8,248
Daily Revenue: $22
Monthly Revenue $677
Yearly Revenue: $8,248
Daily Unique Visitors 2,079
Monthly Unique Visitors: 62,370
Yearly Unique Visitors: 758,835

tehnomehanika.rs WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Mon, 08 Aug 2016 07:07:25 GMT
Server nginx/1.10.1

tehnomehanika.rs Keywords accounting

Keyword Count Percentage

tehnomehanika.rs Traffic Sources Chart

tehnomehanika.rs Similar Website

Domain Site Title

tehnomehanika.rs Alexa Rank History Chart

tehnomehanika.rs aleax

tehnomehanika.rs Html To Plain Text

Tehnomehanika - Projektovanje, in?injering i konsalting u prehrambenoj industriji +381 21 822 316 info@tehnomehanika.rs Po?etna O nama Projektovanje Mlinovi Fabrike sto?ne hrane Silosna postrojenja Farme Ostalo Proizvodnja Transportna oprema Aspiraciona oprema Vage Ostalo Usluge Izvo?enje Servis Reference Karijera Kontakt Dobrodo?li na sajt Tehnomehanike! Korak vi?e, sa tehnologijom, opremom i automatikom u prehrambenoj industriji. Novo u ponudi Tehnomehanike! Linije za sortiranje i pakovanje vo?a i povr?a. SILOSI & MLINOVI i ostale linije u prehrambenoj oblasti Projektovanje, izvo?enje, proizvodnja, monta?a/servis - - sve ove usluge na? tim radi kvalitetno i pouzdano. REFERENCE O nama ?Tehnomehanika“ je preduze?e koje se bavi projektovanjem mlinova, silosa, fabrika i me?aona sto?ne hrane, farmi svinja i ostalih linija u prehrambenoj oblasti po zahtevima naru?ioca. Usluge Projektovanje, izvo?enje, proizvodnja, monta?a/servis - sve ove usluge na? tim radi kvalitetno i pouzdano, po zahtevima klijenata. Reference Dugogodi?nje iskustvo i kvalitet na?eg tima obezbedili su nam uspe?nu saradnju i realizaciju projekata sa mnogim velikim kompanijama. Pogledajte na?e reference. Kontakt Ukoliko Vam je potrebna bilo kakva informacija, mo?ete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili dru?tvenih mre?a. Za?to TEHNOMEHANIKA: ?injenice O nama Usluge Odli?an odnos odnos cena/kvalitet Vi?egodi?nje znanje i iskustvo Kompletne in?injering usluge Visoka efikasnost i pouzdanost Sjajne reference i preporuke klijenata ?Tehnomehanika“ je preduze?e, koje se bavi projektovanjem mlinova, silosa, fabrika i me?aona sto?ne hrane, farmi svinja i ostalih linija u prehrambenoj oblasti po zahtevima naru?ioca. U mogu?nosti smo da tr?i?tu ponudimo kompletne in?injering usluge na realizaciji investicionih projekata u prehrambenoj industriji. Tehnomehanika poseduje znanje i iskustvo ste?eno projektovanjem i monta?om brojnih objekata u Srbiji i susednim zemljama. Dugogodi?njim iskustvom u oblasti skladi?tenja i prerade ?itarica, pouzdanim tehnolo?kim re?enjima i kvalitetnim izborom opreme obezbe?ujemo visoku efikasnost i pouzdanost. Kroz saradnju sa vode?im doma?im i inostranim kompanijama kao i jasno postavljenim ciljevima, defini?emo sopstvene razvojne zadatke prate?i pri tom stroge zahteve tr?i?ta. Timskim radom uspe?no smo izvr?ili postavljene zadatke u oblasti monta?e opreme, pu?tanja postrojenja u rad s dokazivanjem projektovanih parametara. U proizvodnom pogonu ?Tehnomehanike“ izra?uju se delovi opreme i neophodni segmenti koji posebno mesto imaju za efikasnu i dobru monta?u. Dobro isplanirana i pouzdano montirana oprema najve?ih svetskih proizvo?a?a kao ?to je ?BüHLER“ omogu?ila je prepoznatljivost na?eg preduze?a. Na? YouTube video kanal Kreativni Profesionalni Iskusni Pouzdani tim Tehnomehanike ima najbolja re?enja za vas!!! Pogledajte na?e reference Na?i projekti Mlin Banatski klas - Bavani?te Monta?a Danubius - Novi Sad Izvo?enje radova Napredak Stara Pazova - farma Nukleus Projektovanje i izvo?enje radova Ventura Beograd - silos Iland?a Projektovanje i izvo?enje radova Agroglobe Novi Sad - silos Kukujevci Projektovanje i izvo?enje radova Floridabel - Zemun Projektovanje i izvo?enje radova ?itopromet mlin - Senta Izvo?enje radova Na?i partneri Na?i zadovoljni klijenti Kontakt informacije Adresa: ?kolska 8, 21203 Veternik, Novi Sad, SRBIJA Telefon: +381 21 822 316; Telefon 2: +381 11 2600 745; Mobilni: +381 63 366 249; Mobilni 2: +381 63 185 7251 Email: tehnomehanikadoo@gmail.com ? 2015 TEHNOMEHANIKA DESIGN BY ZELJKOMICIC.COM

tehnomehanika.rs Whois

Domain Name: TEHNOMEHANIKA.RS